Our products

SKU CB-11FU Category
SKU CB-11FU Category

5人制球教練板

尺寸:23cm x 35cm
附磁鐵、白板筆、戰術紙
比賽時,教練解說戰術用,小型方便攜帶

NT$800 NT$700

SKU CB-11FU Category
error: Content is protected !!